KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

DOMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000716827, nr NIP 7560005752, nr REGON 531021117, przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez DOMUS SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Strzelcach Opolskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z zawarciem przez Pana/Pani umowy.

Administrator Danych Osobowych Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DOMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Kupiecka 1, 47-100 Strzelce Opolskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000716827, nr NIP 7560005752, nr REGON 531021117
Dane kontaktowe Administratora

Z DOMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA można się skontaktować:

 • telefonicznie pod numerem + 48 77 461 25 14

 • pod adresem e-mail: info@domus.pl

 • przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.domus.pl

 • pisemnie na adres: DOMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Kupiecka 1, 47-100 Strzelce Opolskie

 • osobiście w siedzibie DOMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Kupiecka 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy DOMUS SP. Z O.O. SP.K.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umowy lub innych czynności niezbędnych do realizacji umowy [art. 6 lit 1b RODO];

 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, wobec urzędów skarbowych [art.6 lit.1.c.RODO], realizacji celów archiwizacyjnych [art. 6 lit. 1 c. RODO],

 • marketingowych i reklamowych [art. 6 lit.1 f RODO]

 • ochrony przed roszczeniami i dochodzeniem należności,

 • wewnętrznych celów administracyjnych,

 • analitycznych i statystycznych, badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług [art. 6 lit.1 f RODO].

Źródło danych osobowych

DOMUS SP. Z O.O. SP.K. pozyskuje Pana/Pani dane bezpośrednio poprzez:

 • formularz kontaktowy,

 • telefon;

 • źródła dostępne publicznie – rejestr Pesel, Krajowy Rejestr Sądowym, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, bazy REGON,

 • Pana/Pani aktywność

 • na naszej stronie internetowej;

 • dzięki zawartych w dokumentacji danych niezbędnych do realizacji umowy

Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • upoważnieni pracownicy DOMUS SP.Z O.O. SP.K.;

 • upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów – Sądy i Organy państwowe,

 • świadczące usługi z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek;

 • drukarskie i archiwizacyjne;

 • informatyczne i nowych technologii;

 • marketingowe, komunikacyjne i analityczne;

 • księgowo – finansowe;

 • audytorskie i kontrolne;

 • prawne i windykacyjne;

 • podmioty z którymi współpracujemy, łącząc oferowane usługi lub produkty.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy Możliwym jest, że DOMUS SP. Z O.O. SP.K. przekazuje dane osobowe poza obszar EOG, zlecając wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza tym obszarem, w szczególności w zakresie działalności związanej z przestrzenią wirtualną, gdzie usługodawcy oferują narzędzia analityczne i reklamowe, np. Google, YouTube, Twitter, Google itp.
Okres przechowywania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w celu:

 • wykonania umowy do chwili jej rozwiązania lub wygaśnięcia;

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

 • marketingu bezpośredniego produktów i usług do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy jako czasu, w którym występuje nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

 • badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na nasze produkty lub usługi, do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy jako czasu, w którym występuje uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

 • realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód na przetwarzanie danych do czasu wycofania udzielonej zgody.

Prawa Podmiotu Danych Osobowych

Ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

 • sprostowania lub uzupełnienia w przypadku, kiedy Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez Nas niezgodnie z rzeczywistością;

 • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu DOMUS SP. Z.O.O. SP.K.

 • otrzymania w ustrukturyzowanym formacie danych osobowych oraz przenoszenia danych osobowych do innego Administratora;

 • cofnięcia zgody na poszczególne cele przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany W przypadku korzystania z naszych serwisów internetowych Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania. Profilowanie odbywa się poprzez remarketing google oraz na zasadach opisanych w polityce cookies i podobnych technologii dostępnych pod adresem www.domus.pl

Created byPaweł Koteluk